image banner
DIỄN CHÂU TỔ CHỨC NGÀY HỘI HIẾN MÁU ĐỢT 1/2023
Ngày hội hiến máu đợt 1/2023 huyện Diễn Châu tổ chức ngày 19/2/2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hơn 600 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu và có 485 người hiến thành công, tổng số đơn vị máy quy được 547,4 đơn vị, góp phần vào công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.
Những hình ảnh hiến máu

Anh-tin-bai

                               
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Nguồn Hội Chữ thập đỏ huyện Diễn Châu