image banner
Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An

- Địa chỉ: số 11, đường Dương Vân Nga, Tp Vinh, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.842.605; Fax: 0383 842 605

- Email: vanphongchuthapdonghean@gmail.com

- Tài khoản: 3601211000788 - Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Thành phố Vinh

- Website: http://www.hctd.nghean.gov.vn

BAN LÃNH ĐẠO HỘI
 Chủ tịch: NGUYỄN LƯƠNG HỒNG
- Điện thoại: 0919.609.998
- Email: luonghongna@gmail.com

 Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hiền
- Điện thoại:0914.157.448
-Email: hienson07@gmail.com