image banner
TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG ĐĂNG KÝ HIẾN BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI
Ngày 20-21/3/2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động hiến mô, hiến tạng và bộ phận cơ thể người cho tình nguyện viên Chữ thập đỏ.
Anh-tin-bai
Thông qua tập huấn, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Thị xã Thái Hoà và các Câu lạc bộ tình nguyện viên nắm được những nội dung cơ bản về: Quy định của pháp luật trong hiến mô, hiến tạng; Hiến tạng dưới góc nhìn tôn giáo; Những khó khăn thuận lợi trong hiến mô, hiến tạng; Tình hình hiến mô tạng trên thế giới và nước ta; Cách thức tổ chức đăng ký hiến mô, tạng; Các thủ tục, giấy tờ liên quan để đăng ký và làm thẻ; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác hiến mô, hiến tạng và bộ phận cơ thể người; Những hoạt động của tình nguyện viên trong công tác truyền thông, vận động hiến mô, hiến tạng, bộ phận cơ thể người...
Anh-tin-bai
Kết thúc khoá học, các học viên tự nguyện đăng ký hiến tặng bộ phận cơ thể người vào phiếu đăng ký.
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Ban truyền thông