image banner
Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
Văn phòng UBND tỉnh  thông báo tuyển dụng 01 viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh, theo hình thức xét tuyển. 

          Theo đó những người có đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chứcCó quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

         Ngoài ra, vị trí tuyển dụng cũng yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Có trình độ Đại học chính quy chuyên ngành về luật, tốt nghiệp loại khá trở lên; người có kinh nghiệm công tác trong công tác hành chính,văn thư; Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BDG&ĐT ngày 24/01/2014  của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Có tinh thần trách nhiệm cao, có thái độ phục vụ nhân dân tốt (được đánh giá qua việc giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh trong công việc; kỹ năng giao tiếp...). Có đủ sức khỏe để công tác.

        Hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi về  Phòng Tổ chức Hành chính- Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trụ sở Khối 2, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

        Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 30/6/2021.

Tải về