image banner
NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI XUNG KÍCH CẤP XÃ TRONG HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP
          Từ ngày 24 - 26/4/2022 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã tiến hành tổ chức huấn luyện nâng cao năng lực cho 24 thành viên đội xung kích tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên.  

         Sau 3 ngày huấn luyện các học viên đủ khả năng thực hiện sơ cấp cứu, cứu đuối, cứu hỏa, cố định và nâng vật nặng chèn đè, tìm kiếm và phân loại nạn nhân....khi có thiên tai, sự cố xảy ra tại cộng đồng. Kinh phí được USAID tài trợ.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai