image banner
TẬP HUẤN NÂNG CAO VỀ ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI VÀ NHU CẦU CHO ĐỘI ỨNG PHÓ THẢM HOẠ CẤP TỈNH
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức Tập huấn nâng cao về đánh giá thiệt hại và nhu cầu cho đội ứng phó thảm hoạ cấp tỉnh.
Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao về đánh giá thiệt hại và nhu cầu cho đội ứng phó thảm hoạ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An.
Nằm trong chuỗi hoạt động của Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội Chữ thập đỏ Việt nam (VNRC) giai đoạn III” do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Sáng ngày 11/4/2023, tại Thành phố Vinh Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn nâng cao cho đội ứng phó thảm hoạ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An.
Tham gia lớp tập huấn có Ông Đặng Văn Tạo Cán bộ BĐH dự án Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Đ/c Phạm Xuân Thạch – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và 23 học viên của đội ứng phó thảm hoạ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cán bộ các Ban Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cán bộ Hội Chữ thập đỏ một số huyện trọng điểm thiên tai.
Thông qua lớp tập huấn, học viên được chia thành các nhóm hoàn thiện kế hoạch và các công cụ Đánh giá thiệt hại và nhu cầu tại hiện trường; Thu thập thông tin theo các chủ đề: Tổng quan tình hình thiên tai tháng 10/2022; Khu vực bị thiệt hại, ảnh hưởng nhất; Lĩnh vực bị ảnh hưởng; Khả năng diễn biến của thảm họa; Ai, nhóm người nào bị ảnh hưởng nặng nhất; Phạm vi ảnh hưởng; Nhu cầu của người dân và Nhu cầu nào cần can thiệp ngay; Các hoạt động ứng phó, cứu trợ khẩn cấp đã và đang diễn ra; Phân tích các nhu cầu còn thiếu hụt; Đi đánh giá hiện trường bằng các công cụ, các câu hỏi phỏng vấn cá nhân, nhóm…
Cuối khoá tập huấn học viên đã tổng hợp thông tin hoàn thiện báo cáo đánh giá thiệt hại và nhu cầu. Hội Chữ thập đỏ các cấp báo cáo, chia sẻ với các nhà tài trợ, đối tác và các bên liên quan thông tin về những tổn thất và nhu cầu cần thiết nhất của người dân vùng chịu thiệt hại bởi thiên tai. Thông qua đó có thể huy động, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân.
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Ban truyền thông