image banner
TẬP HUẤN SƠ CẤP CỨU CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐIỂM SƠ CẤP CỨU XÃ CHÂU NHÂN
Từ ngày 22 - 24/2/2023, Hội Chữ thậpđỏ tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho tình nguyện viên Điểm sơ cấp cứu của xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên
Khoá tập huấn cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng cho Tình nguyện viên cấp I, giúp họ có thể hỗ trợ cho những trường hợp không may bị tai nạn thương tích trong cuộc sống hằng ngày. Đây là lực lượng nòng cốt sẽ duy trì hoạt động của điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ xã Châu Nhân.
Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình của Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” do cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ giai đoạn 2021 – 2023 đang được triển khai tại Nghệ An.
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Lâm Duyên